DANE HANDLOWE


FIRMA:

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe „REMONT 4” Sp. z o.o.

ADRES:
41-308 Dąbrowa Górnicza
Al. Józefa Piłsudskiego 92

TYP ORGANIZACJI:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DATA POWSTANIA:
wrzesień 1999 r.

MIEJSCE REJESTRACJI:
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy

NR REJESTRU:
Krajowy Rejestr Sądowy Nr KRS 0000066292

REGON:
276599135

NIP:
629-21-36-955

NR KONTA BANKOWEGO:

BANK PEKAO S.A. O/ Dąbrowa Górnicza 91 1240 4908 1111 0000 5357 6486

ING BANK ŚLĄSKI O/Dąbrowa Górnicza 72 1050 1227 1000 0023 0813 1727

Partnerzy
© 2012 Copyright by hprr4 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych by Charasim.com