Uprawnienia

Posiadamy następujące uprawnienia:

1. UDT – do naprawy i modernizacji:

  • kotłów parowych,
  • kotłów wodnych,
  • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
  • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych,
  • rurociągów technologicznych do materiałów palnych,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  • zbiorników stałych ciśnieniowych,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

2. UDT – spełniające wymagania modułu A2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
3. energetyczne typu D i E;
4. do eksploatacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci gazowych;
5. wykonywania badań nieniszczących złączy spawanych.

Partnerzy
© 2012 Copyright by hprr4 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych by Charasim.com