Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe „REMONT 4” Sp. z o.o. dostarcza usługi w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów i modernizacji urządzeń i instalacji energetycznych, elektrycznych, gazowych i konstrukcji stalowych oraz naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami oraz oczekiwaniami Klienta.
W trosce o zadowolenie Klientów stale dążymy do podnoszenia poziomu jakości świadczonych przez nas usług, dbałości o środowisko oraz bezpieczeństwa pracy.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • spełnienie wymogów ustawowych i przepisów prawnych oraz innych zobowiązań,

  • wnikliwą analizę każdego zamówienia w celu stworzenia warunków pełnej i terminowej jego realizacji,

  • świadomość pracowników i osób pracujących dla HPR R-4 oraz ich zaangażowanie do utrzymania standardów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp,

  • skuteczne eliminowanie powstałych i zapobieganie potencjalnym niezgodnościom,

  • prowadzenie procesów w planowanych i nadzorowanych warunkach,

  • ciągłe doskonalenie wszelkich form działań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Gwarantem realizacji przyjętej polityki ZSZ jest wdrożony zintegrowany system zarządzania (ZSZ) zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz ciągle doskonalenie jego skuteczność.
Stałe doskonalenie i usprawnianie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma na celu budowanie wizerunku „HPR R-4” Sp. z o.o. jako Firmy zarządzanej profesjonalnie, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Polityka
ZSZ jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.

Prezes Zarządu

Jan Szkatulny

Dąbrowa Górnicza luty 2018 rok

Partnerzy
© 2012 Copyright by hprr4 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych by Charasim.com