Realizacje

Realizacje 2020 r.

 

– Prace sukcesywne (usterkowe) w hali maszynowni i kotłowni Tameh Polska ZW Nowa – 01.01 – 31.12.2020 r.
– Remont młynów węglowych K1 – K5 w Tameh Polska ZW Nowa – 01.01 – 31.12.2020 r.
– Prace remontowe na WP2 i WP3 AMP o/Dąbrowa Górnicza w terminie 01.01 – 31.12.2020 r. w zakresie:

 • uzbrojenie dysz,
 • remont lanc,
 • remont urządzeń nagrzewnic,
 • remont urządzeń grupy dławienia,
 • remont urządzeń odpylnika,
 • remont instalacji chłodzenia,
 • remont sieci energetycznych,
 • remont dyszaków,
 • wykonanie lanc i króćców do PCI,
 • wykonanie dysz i dyszownic

– Remont odwadniaczy gazowych w Tameh Polska ZW Nowa – 01.03 – 30.09.2020 r.,
– Prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych w Ursa Polska Sp. z o.o. – 01.01 – 31.12.2020 r.,
– Remont OPG-430 nr 6 w Tameh Polska ZW Nowa w terminie 02.02 – 31.07.2020 r. w zakresie:

 • remont kanałów powietrza,
 • remont palników i instalacji gazowych,
 • remont armatury wodno parowej i powietrznej,
 • remont obrotowych podgrzewaczy powietrza,
 • remont wentylatorów spalin i powietrza,
 • remont części ciśnieniowej,

– Wykonanie palnika pyłowego do kotła OPG 230 w Tameh Polska ZW Nowa – czerwiec 2020 r.,
– Wykonanie palnika gazowego do kotła OPG 230 w Tameh Polska ZW Nowa – sierpień 2020 r.,
– Remont COR i COH w Tameh Polska ZW Nowa w terminie 17.08 – 31.08.2020 r. w zakresie:

 • przegląd i czyszczenie filtrów wody sieciowej,
 • remont kryz pomiarowych COH i COR,
 • wymiana szczeliwa armatury,
 • wymiana kabli bkV zasilających silniki pomp C12 i C13,
 • remont klapy zwrotnej na tłoczeniu pompy C11.1,

– Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbosprężarek w Tameh Polska ZW Nowa w terminie 08.04.2020 r. – 31.03.2021 r. w zakresie:

 • TS2, TS3, TS4, TS5 chłodnice końcowe powietrza BOT 380 nr 1, 2, 3,
 • TS nr 1 – podgrzewacz niskoprężny PNC3,
 • TS nr 3 – podgrzewacz niskoprężny PNC2 i PNC3,

– Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie CO Huty, CO Koksowni, CO Rejonu i CWU w terminie 24.03.2020 r. – 31.03.2021 r. w zakresie:

 • wymiennik K1 i K2 podgrzewacz wody sieciowej,
 • wymiennik C6, C1, C2, C4, C7, C9 podgrzewacz wody sieciowej,
 • stały zbiornik ciśnieniowy CWU I, CWU II i CWU III,
 • rozprężacz odwodnień wysokoprężnych,
 • rozprężacz odwodnień niskoprężnych.

– Remont rozrządu A i B na WP3 w AMP Dąbrowa Górnicza w terminie 01.07 – 31.08.2020 r. w zakresie:

 • wymiana instalacji,
 • wymiana zaworów i przepustnic,

– Wykonanie instalacji energetycznych Nagrzewnic WP3w AMP Dąbrowa Górnicza w terminie 01.07 – 31.08.2020 r. w zakresie instalacji spręzonego powietrza pary wraz z armaturą oraz izolacji termicznej.

 

Realizacje 2019 r.

 

– Prace sukcesywne (usterkowe) w hali maszynowni i kotłowni Tameh Polska ZW Nowa – 01.01 – 31.12.2019 r.
– Remont młynów węglowych K1 – K5 w Tameh Polska ZW Nowa – 01.01 – 31.12.2019 r.
– Prace remontowe na WP2 i WP3 AMP o/Dąbrowa Górnicza w terminie 01.01 – 31.12.2019 r. w zakresie:

 • uzbrojenie dysz,
 • remont lanc,
 • remont urządzeń nagrzewnic,
 • remont urządzeń grupy dławienia,
 • remont urządzeń odpylnika,
 • remont instalacji chłodzenia,
 • remont sieci energetycznych,
 • remont dyszaków,

– Remont TD-1 w Tameh Polska ZW Nowa w terminie 01.03 – 31.11.2019 r. w zakresie:

 • rurociągi średnio i niskoprężne,
 • rurociągi pary świeżej MPa,
 • układ kondensacji,
 • remont PNC 1, PNC 2 z wymianą U-rurek, PNC 3,
 • remont PWC 4 i PWC 5,

– Remont odwadniaczy gazowych w Tameh Polska ZW Nowa – 01.04 – 31.10.2019 r.,
– Remont odgazowywacza wody zmiękczonej nr 1 w Tameh Polka ZW Nowa – maj 2019 r.,
– Remont OPG-230 nr 3 w Tameh Polska ZW Nowa w terminie 15.07 – 29.11.2019 r. w zakresie:

 • remont palników pyłowych,
 • remont palników i instalacji gazowych,
 • remont armatury wodno parowej i powietrznej,
 • remont obrotowych podgrzewaczy powietrza,
 • przegląd wentylatorów spalin i powietrza,
 • remont kanałów spalin i powietrza,
 • remont części ciśnieniowej,
 • remont w branży elektrycznej oraz AKPiA,

– Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów w Tameh Polska ZW Nowa – 04.06.19 r. – 31.03.20 r.,
– Wymiana zasuw ZR1 i ZR2 do kolektorów TA i TB w Tameh Polska ZW Nowa – 26.04 – 31.05.2019 r.,
– modernizacja instalacji sprężonego powietrza do armatury gazowej dla kotłów K1 do K6 w Tameh Polska ZW Nowa – 23.05 – 30.09.2019 r.,
– modernizacja instalacji sprężonego powietrza TS-5 w Tameh Polska ZW Nowa – 14.08 – 31.10.2019 r.,
– Prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych w Ursa Polska Sp. z o.o. – 01.01 – 31.12 2019 r.,
– Odtworzenie i montaż instalacji tlenu w Ursa Polska Sp. z o.o. – 10.10 – 16.12.2019 r.,
– Przygotowanie instalacji zalewania wsadu na gardzieli do wydmuchania Wielkiego Pieca nr 3 w AMP o/Dąbrowa Górnicza – 16.07 – 31.10.2019 r.,
– Przygotowanie instalacji energetycznych do wydmuchania Wielkiego Pieca nr 3 w AMP o/Dąbrowa Górnicza – 29.07 – 31.10.2019 r.

 

Realizacje 2017 r.

 

Tameh Polska Sp. z o.o.:

– remonty młynów, przeglądy, remonty kół, ułożyskowań, szkielety kół w ZW Nowa,

– wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej,

– remont tłumika hałasu kotła nr 3,

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbodmuchawPWC4, PWC5, PNC2 i PNC3,

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów:

 • turbogenerator nr 1 – podgrzewacz niskoprężny,
 • turbogenerator nr 3 – podgrzewacz niskoprężny,
 • turbogenerator nr 3 – podgrzewacz wysokoprężny,
 • turbogenerator nr 7 – podgrzewacz niskoprężny i zbiornik skroplinPNC2A i PNC2B,
 • turbogenerator nr 7 – podgrzewacz wysokoprężny i zbiornik skroplin 6.7.9 / 6.7.11,
 • turbogenerator nr 7 – podgrzewacz niskoprężny i zbiornik skroplin 6.7.10/6.7.12,
 • turbogenerator nr 1 – rozprężacz spustów i odwodnień niskoprężnych TG – zbiornik – rozprężacz odwodnień niskoprężnych,
 • turbogenerator nr 1 – rozprężacz spustów i odwodnień wysokoprężnych TG – zbiornik – rozprężacz odwodnień wysokoprężnych,
 • turbogenerator nr 7 – kondensator pary,

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie CO Koksowni, CO Rejonu i Zakładu ciepłej wody użytkowej w ZW Nowa:

 • prace remontowe CO Koksowni – wymiennik K1 i K2 / podgrzewacz wody sieciowej,
 • prace remontowe CO Rejonu – wymiennik C6 / podgrzewacz wody sieciowej,
 • prace remontowe CWU I ciąg 7 / stały zbiornik ciśnieniowy,

– remont kapitalny kotła parowego OPG230 nr 4 wraz z elektrofiltrem EK4:

 • mycie i przygotowanie do mycia kotła i urządzeń trzykotłowych do remontu,
 • remont palników pyłowych, skrzyni palnikowej i instalacji gazowych,
 • remont armatury wodno-parowej,
 • remont obrotowych podgrzewaczy powietrza,
 • remont młynów węglowych,
 • remont podajników węgla z zsypami i pyłoprzewodami,
 • remont wentylatorów spalin i powietrza,
 • remont kanałów powietrza i spalin,
 • remont zdmuchiwaczy sadzy oraz urządzeń i instalacji odżużlania i odpopielania,
 • część ciśnieniowa,
 • badania nieniszczące i pomiary części ciśnieniowej,
 • rusztowania zewnętrzne wewnętrzne,
 • roboty izolacyjne,
 • roboty ceramiczne,
 • zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń i instalacji,
 • prace mechaniczne na potrzeby AKPiA,
 • remont branży elektrycznej,

– modernizacja instalacji gazowych oraz przystosowanie kotła OPG230 nr 4 opalanego węglem kamiennym i gazem mieszankowym do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych i mieszankowego (wielkopiecowego i konwertorowego), ziemnego i koksowniczego w ZW Nowa,

Ursa Polska Sp. z o.o.:

– kontrola instalacji i urządzeń gazowych,

– prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych,

Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza S.A.:

– remonty nagrzewic nr 2 WP3 w ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza,

P.R.U.H. Inkomet-Ertech Sp. z o.o.:

– remonty odwadniaczy gazowych w ZW Nowa,

Intec Sp. z o.o.:

– modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej nr 12,

EthosEnergy Poland S.A.:

– remont TS-3 (układ regulacji, kondensacji wody chłodzącej, rurociągi średnioprężne i niskoprężne, układ sprężonego powietrza, rurociągi pary świeżej).

Realizacje 2016:

Tameh Polska Sp. z o.o.:

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbodmuchaw w ZW Nowa,

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów w ZW Nowa,

– wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie Koksowni, CO Rejonu i układu ciepłej wody użytkowej w ZW Nowa,

– remont kotła OPPG230 nr 3 w zakresie: mycie i przygotowanie do mycia kotła i urządzeń trzykotłowych do remontu; remont: palników pyłowych, skrzyni palnikowej i instalacji gazowych; OPP; młynów węglowych; podajników węgla z zsypami i pyłoprzewodami; wentylatorów spalin i powietrza; kanałów powietrza i spalin; zdmuchiwaczy sadzy oraz urządzeń i instalacji odżużlania i odpopielania; część ciśnieniowa, badania nieniszczące i pomiary części ciśnieniowej kotła, rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne, roboty izolacyjne, ceramiczne, zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń i instalacji, prace mechaniczne na potrzeby AKPiA, remont w branży elektrycznej,

– modernizacja instalacji gazowych oraz przystosowanie kotła OPG230 nr 3 opalanego węglem kamiennym i gazem mieszankowym do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych: mieszankowego (wielkopiecowego i konwertorowego), ziemnego i koksowniczego w ZW Nowa,

– remont kotła OPPG230 nr 5 w zakresie: mycie i przygotowanie do mycia kotła i urządzeń trzykotłowych do remontu; remont: palników pyłowych, skrzyni palnikowej, armatury wodno-parowej; OPP; młynów węglowych; podajników węgla z zsypami i pyłoprzewodami; wentylatorów spalin i powietrza; kanałów powietrza i spalin; zdmuchiwaczy sadzy oraz urządzeń i instalacji odżużlania i odpopielania; część ciśnieniowa, badania nieniszczące i pomiary części ciśnieniowej kotła, rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne, roboty izolacyjne, ceramiczne, zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń i instalacji, prace mechaniczne na potrzeby AKPiA, remont w branży elektrycznej,

modernizacja instalacji gazowych oraz przystosowanie kotła OPG230 nr 5 opalanego węglem kamiennym i gazem mieszankowym do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych: mieszankowego (wielkopiecowego i konwertorowego), ziemnego i koksowniczego w ZW Nowa,

– wymiana rurociągu DN800 CO Rejonu na estakadzie ogólnohutniczej

ZM Silesia S.A.:

– czyszczenie instalacji odpylającej nad piecami 1 i 2 na Wydziale Produkcji Drutu Cynkowego,

Intec Sp. z o.o.:

– modernizacja stacji RS15 w ZW Nowa,

– modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej R11 w ZW Nowa,

Ursa Polska Sp. z o.o.:

– kontrola instalacji i urządzeń gazowych,

– prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych,

Unitech 1 Sp. z o.o.:

– montaż kompensatora na rurociągu gorącego dmuchu WP2 w ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza,

JTC S.A.:

– wymiana zaworu pięciodrogowego na przepływie wody za pomocą Z3 poz. 0 Maszynowni oraz na przepływie wody wtryskowej do stacji R15 poz. 17 m Maszynowni,

P.R.U.H. Inkomet-Ertech Sp. z o.o.:

– remont odwadniaczy gazowych w ZW Nowa,

– wymiana zaworów odpowietrzenia i odwodnienia zasuwy Z-33 na kotle OPG230 nr 3 w ZW Nowa,

EthosEnergy Sp. z o.o.:

– wykonanie prac i dostaw w ramach remontu kapitalnego TG3 w ZW Nowa – układ kondensacji (kondensator, smoczek parowy, chłodnica oparów); rurociągi średnio i niskoprężne (rurociągi skroplin + rurociągi kondensatu pary upustowej); układ regeneracji (PNC1, PNC2, PWC4, PWC5); badania rurociągów pary świeżej (przygotowania do badań, endoskopia, badania, materiały); wymiana trójnika równoprzelotowego fi 244,5×22,2 na instalacji pary przegrzalnej.

Realizacje 2015:

Tameh Polska Sp. z o.o.:

– remont instalacji centralnego ogrzewania w hali maszynowni i kotłowni ZW Nowa,

– wymiana kryz na instalacji pomiaru przepływu kondensatu za regeneracją niskoprężną TS1, TS2, TS3 w ZW Nowa,

– remont kotła OPG230 nr 1 (remont palników gazu mieszankowego, remont palników pyłowych, skrzyni palnikowej i instalacji gazowych; remont armatury wodno-parowej, remont obrotowych podgrzewaczy powietrza; remont młynów węglowych; remont podajników węgla z zsypami i pyłoprzewodami; remont wentylatorów spalin i powietrza; remont kanałów powietrza i spalin; remont zdmuchiwaczy sadzy oraz urządzeń i instalacji odżużlania i odpopielania; część ciśnieniowa wg zakresu zatwierdzonego przez UDT; badania nieniszczące i pomiary części ciśnieniowej kotła; rusztowanie zewnętrzne i wewnętrzne; roboty izolacyjne i ceramiczne; zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń i instalacji; prace mechaniczne na potrzeby AKPiA; branża AKPiA; remont branży elektrycznej) wraz z wprowadzeniem systemu sterowania kotłem,

– wymiana kolektora wody zmiękczonej nr 2 w ZW Nowa,

– wymiana części kolektora COR w ZW Nowa,

– wymiana 4 szt. przepustnic DN1200,

– wymiana zasuw remontowych DN150 na rurociągach pary świeżej do TS4 i TS5,

– modernizacja instalacji gazowych oraz przystosowanie kotła OPG230 nr 3 opalanego węglem kamiennym i gazem mieszankowym do współspalania węgla kamiennego oraz trzech paliw gazowych: mieszankowego (wielkopiecowego i konwertorowego), ziemnego i koksowniczego w ZW Nowa,

Ursa Polska Sp. z o.o.:

– kontrola instalacji i urządzeń gazowych,

– prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych,

Control Process S.A.:

– wykonanie badań grubości ścianek i średnicy kolektora 2.2,

– prace w ZW Nowa – czyszczenie kondensatora, d-ż i m-ż przepustnic, czyszczenie urządzeń samoczyszczących, zabezpieczenie rurociągu,

– woda chłodząca – zasilanie do R1 i R2,

– woda chłodząca – powrót do R1A i R2A,

– wykonanie i montaż włazów w rurociągach wody chłodzącej,

– prace na TG50 – czyszczenie kondensatora,

– prace związane z instalacją do dmuchania rurociągu pary świeżej,

– prace czyszczeniowe kondensatora,

– przegląd zasuwy klinowej wysokoprężnej DN200 zamontowanej na rurociągu wydmuchowym TG50w ZW Nowa,

– wykonanie uchwytu lusterka obrotowego rurociągu wydmuchowego TG50,

– wykonanie prac związanych z podniesieniem rurociągów DN125, kolidujących z konstrukcją wsporczą wciągnika TG50 w ZW Nowa,

– wykonanie bypassów zaworów kolektorowych wody zasilającej 9.1 i 9.2 do napełniania układu zgodnie z dokumentacją,

– wymiana i ustawienie ciśnienia zadziałania zaworów bezpieczeństwa na stanowisku prób z udziałem Inspektora UDT,

ZM Silesia S.A.:

– czyszczenie rekuperatorów pieców popielnych A, B, C; czyszczenie przewodów odprowadzających pyły z pieców popielnych A, B, C,

– remont pieca i wymiana sprzęgła na wentylatorze,

Ponar Silesia S.A.:

– przeróbka instalacji hydraulicznej i usytuowania akumulatorów tłokowych w CMC Zawiercie,

P.R.U.H. Inkomet-Ertech Sp. z o.o.:

– remont odwadniaczy w ZW Nowa,

– budowa instalacji łączącej odgazowywacz O6 z odgazowywaczami nr 1 do 5 (montaż kolektora wyrównawczego parowego, połączenie kolektora minimalnego przepływu Z7 i Z8 do kolektora minimalnego przepływu nr 7 w ZW Nowa,

– zabudowa 2 szt. zasuw suwakowych na kotle OPG230 nr 1,

Intec Sp. z o.o.:

– modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej nr 15 w Tameh Polska Sp. z o.o.,

Energomontaż-Zachód Sp. z o.o.:

– remont kapitalny TS-2 typu WW22/K-3000 wraz z urządzeniami pomocniczymi w Tameh Polska Sp. z o.o.,

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.:

– wykonanie dokumentacji koncesyjnej autoklawu wulkanizacyjnego fi80x42000 z zamknięciem szybkozłącznym, otwieraniem ręcznym,

– wykonanie autoklawu wulkanizacyjnego fi800x42000,

– wykonanie badań nieniszczących (magnetycznych) zamknięć bagnetowych autoklawu wulkanizacyjnego fi1400x6000,

Unitech 1 Sp. z o.o.:

– remont nagrzewnicy nr 1 WP3 w ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza.

Realizacje 2014

URSA Polska Sp. z o.o.:

– prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych,

– kontrola instalacji i urządzeń gazowych,

– wykonanie instalacji gazu do zasilania palników awaryjnych wanny,

Maritex 2 Sp. z o.o.:

– obróbka cieplna komór wylotowych pary świeżej na OPG 230 nr 2,

PW Semko Sp. z o.o.:

– instalacja do pomiaru tlenu na liniach gazowych w URSA Polska – prace mechaniczne,

Tauron Ciepło S.A.:

– remont przepustnic fi1200 szt. 2 na pompie wody chłodzącej nr 8 w ZW Nowa,

– wymiana zasuw kolektorowych pary świeżej i GZP na stacji turbosprężarek w ZW Nowa,

– modernizacja tłumików hałasu na parze świeżej w ZW Nowa,

– prace remontowe sukcesywne w Wydziale Maszynowni w ZW Nowa,

– wykonanie badania i naprawa kolektora pary świeżej A w ZW Nowa,

– modernizacja pomp wody zasilającej w ZW Nowa,

– wymiana rur dochładzacza skroplin podgrzewacza regeneracyjnego XN-1 w ZW Katowice,

– przeglądy – prace remontowe umożliwiające przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych UDT urządzeń zainstalowanych na Wydziale Maszynowym w obrębie turbogeneratorów w ZW Nowa,

– wykonanie prac remontowych urządzeń nawęglania, odżużlania i odpopielania na Wydziale Kotłowym w ZW Nowa,

Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza S.A.:

– remont MR1 – część energetyczna,

– regeneracja zasuwy gorącego dmuchu fi1300,

– remont nagrzewnicy nr 4 na WP2 oraz nagrzewnicy nr 4 na WP3 – część mechaniczna,

P.R.U.H. Inkomet-Ertech Sp. z o.o.:

– montaż instalacji gazu DN200 PM0,8 MPa i DN400 PN0,05 MPa w ZW Nowa,

– remont odwadniaczy w ZW Nowa,

– remont kotła OPG430 nr 6 w zakresie: instalacje gazowe gazu wielkopiecowego wraz z instalacją odpowietrzającą i instalacje odwadniające; obrotowe podgrzewacze powietrza; wentylatory spalin i powietrza; kanały gorącego powietrza i spalin w obrębie kotła; część ciśnieniowa wg zakresu zatwierdzonego przez UDT; urządzenia branży elektrycznej; urządzenia branży AKPiA i systemowej,

– modernizacja armatury Działu Maszynowni w ZW Nowa,

Control Process S.A.:

Inwestycja TG-4 w ZW Nowa

– wykonanie rurociągów wody chłodzącej,

– montaż rurociągów wody chłodzącej do kondensatora,

– wykonanie rurociągów pary z upustu IV,

– wykonanie rurociągu uzupełniającego kondensat z istniejącego kolektora zimnego kondensatu,

– wykonanie rurociągów pomocniczej wody chłodzącej,

– regeneracja zasuwy klinowej DN200,

ZGH Bolesław S.A.:

– wykonanie pomiarów grubości zbiornika stalowego, poziomego, bezciśnieniowego zabudowanego na konstrukcji wsporczej w Dziale Elektrolizy Cynku na wolnym powietrzu,

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Argon Sp. z o.o.:

– naprawa rury układu chłodzenia autoklawu,

PW Remex:

– remont filtrów wody sieciowej CO Rejonu DN800 w SCP w ZW Nowa,

PGNiG S.A.:

– naprawa wysokoparametrowego wodnego kotła Vitomax 200 HW zlokalizowanego na terenie Emalia S.A. w Olkuszu wraz z pracami odbiorowymi UDT,

ZM Silesia S.A.:

– wykonanie i wymiana dłuta pieca obrotowego,

– remont pieca obrotowego,

Unitech 1 Sp. z o.o.:

– montaż 4 szt. pomp w komorach odwadniających chłodni kominowej w ZW Nowa,

Energomontaż Zachód Sp. z o.o.:

– remont TD2 (remont układu kondensacji, remont układu ssawnego i tłocznego dmuchawy) w ZW Nowa,

ZISTECHNIKA Sp. z o.o.:

– regeneracja zaworów bezpieczeństwa z kotłowni Emalia Olkusz wraz z odbiorem UDT.

Realizacje 2013:

Ursa Polska Sp. z o.o.
– prace serwisowo-remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych,
– kontrola instalacji i urządzeń ciśnieniowych,
– montaż instalacji kolektora gazu do pomiaru ilości gazu wanny szklarskiej,

KWK Brzeszcze
– montaż rurociągu PE fi160 długości 22 mb wraz zabudową nowego hydrantu fi80 szt. 1,
– wykonanie instalacji wody ppoż. DN50,
– dostawa i montaż rurociągu sprężonego powietrza do wieży ciśnień długości 65 mb wraz z
wykonaniem przyłącza,

TAURON Ciepło Sp. z o.o.
– naprawy bieżące rurociągów wysokoprężnych, średnioprężnych i innych oraz stacji
redukcyjno-schładzających w ZW Nowa,
– naprawy bieżące zbiorników i wymienników podlegających pod stały dozór techniczny oraz
pozostałych w ZW Nowa,
– dostawa i wymiana przepustnic DN1000 wraz z przeciwkołnierzami oraz pozostałych
materiałów w układzie sprężonego powietrza stacji turbosprężarek oraz wykonanie prac
branży elektrycznej i AKPiA w ZW Nowa,
– wymiana zasuw z przyłączami spawanymi DN150 z kolektora 2.3 i 2.4 do TS4 i TS5 oraz
głównych zasuw parowych na TS4 i i TS5 w ZW Nowa,
– remont kotła OPG230 nr 2 w ZW Nowa,
– badanie kolektora pary świeżej 2.4 w hali turbosprężarek w ZW Nowa,
– naprawa nieszczelności rur stropu kotła oraz rur ekranu tylnego prawego w Olkuszu,
– remonty, przeglądy młynów, kół bijakowych, przekładni, szkieletów kół bijakowych w ZW
Nowa,
– prace remontowe umożliwiające przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób UDT
urządzeń zainstalowanych na Wydz. Maszynowym układ CO Rejonu i CO Huty oraz w
obrębie turbodmuchaw w ZW Nowa,

P.R.U.H. Inkomet-Ertech Sp. z o.o.:
– remonty odwadniaczy w ZW Nowa,

Maritex 2 Sp. z o.o.:
– prace remontowe w DWG w ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza,

Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza S.A.:
– prace remontowe na WP-2 ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza,
– prace remontowe na WP-3 ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza,
– wymiana zasuw gorącego dmuchu nagrzewnic WP2 w ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa G.,
– remont kotła utylizacyjnego nr 2 w zakresie wymiany sekcji grzewczej nr 1 w Dziale
Prażalni i FKS z odbiorem UDT w ZGH Bolesław,
– remont instalacji wody zimnej na stacji trafo WP-3,

Sowada S.J.:
– naprawa pierścienia czołownicy w Kompostowni MPGK w Katowicach,
– wykonanie remontu mechanicznego bębna przenośnika taśmowego fi320x1400 mm dla
Kompostowni MPGK Katowice,

PGNiG S.A.:
– prace naprawcze kotła gazowego w Zakładzie Emalia S.A. w Olkuszu,

Polimex Mostostal S.A.:
– remont układu chłodzenia TS5 w ZW Nowa,

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.:
– prace dodatkowe w ramach budowy nowego autoklawu wulkanizacyjnego fi800x54000,

ZM Silesia S.A.:
– remont pieca obrotowego w Zakładzie Feniks S.A.

 

Nasza firma w okresie swojej działalności, może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Pragniemy przedstawić państwu, tylko niektóre z nich.

2012

EC NOWA Sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa DG

-Wymiana przepustnic DN1600 i DN600 przy chłodni kominowej nr 1 , wykonanie również instalacji sterowania i zasilania napędów przepustnic (październik- listopad)

– Naprawy bieżące urządzeń poddozorowych, wirujących i innych instalacji w Wydziale Kotłowym

– Naprawy bieżące rurociągów wysokoprężnych ( podlegających pod stały dozór techniczny), średnioprężnych i innych oraz stacji redukcyjno schładzających w Wydziale Maszynowym (Cały rok )

– Naprawy bieżące zbiorników i wymienników podlegających pod stały dozór techniczny oraz pozostałych w Wydziale Maszynowym (Cały rok )

-Wykonanie rurociągów zasilających budynek wielofunkcyjny nr 2 z CO (maj-sierpień)

 

TAURON Ciepło S.A

– Demontaż turbogeneratora TG 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi i całą infrastrukturą( część mechaniczna , elektryczna i AKPIA) wrzesień- grudzień

– Naprawy nieszczelności ekranów kotła WR 25 , izolacje kolektora górnego kotła w Centralnej Ciepłowni Olkusz ( wrzesień – październik)

– prace czyszczeniowe urządzeń turbogeneratora typ PT-25/TWS-30 w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie (Cały rok )

Remont kotła OPG-230 nr 4: (marzec – lipiec 2012 )

-Remont palników pyłowych, skrzyni palnikowej i instalacji gazowych,

-Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza,

-Remont armatury wodno-parowej

-Modernizacja palników gazu mieszankowego,

-Modernizacja młynów węglowych

-Remont podajników węgla z zsypami i pyłoprzewodami. Wymiana zasobnika węgla nr 4.2,

-Remont wentylatorów spalin i powietrza,

-Remont zdmuchiwaczy sadzy oraz urządzeń odżużlania,

-Remont części ciśnieniowej,

-Badania nieniszczące i pomiary części ciśnieniowej kotła.

 

INTEC Sp. z o.o.

Prace związane z modernizacja stacji redukcyjno- schładzającej nr 17 w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej (listopad – grudzień)

– Prace modernizacyjne stacji redukcyjno- schładzającej nr 13 w EC Nowa DG ( czerwiec- sierpień)

Prace związane z modernizacja stacji redukcyjno- schładzającej nr 18 w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej (grudzień – styczeń 2013)

URSA
– Prace serwisowo – remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych (cały rok)
– Kontrola instalacji i urządzeń gazowych (cały rok)

 

SFK Trade Sp. z o.o.

Budowa rurociągu wody słodkiej z szybu Andrzej I do stacji uzdatniania wody dla Kompania Węglowej oddz./ KWK Brzeszcze (październik- styczeń2013)

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEMAKO Sp. z o.o.

Wykonanie i montaż węzła rozdziału wody słodkiej z szybu Andrzej I wraz z podparciem rurociągu DN250 i demontaż istniejącego węzła rozdziału w KWK Brzeszcze ( Listopad-grudzień)

 

Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza S.A

Wykonanie prefabrykacji i dostaw, montaż kanałów powietrza technologicznego wraz z antykorozją, montaż wentylatora w Bolesław Recykling Sp. z o.o. w Bukownie (luty-kwiecień)

-Wymiana sekcji grzewczych nr 1 i nr 2 kotła utylizacyjnego nr 1 z odbiorem UDT ( październik i listopad)

-Prace remontowe na urządzeniach i obiektach w ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza (cały rok)

 

PONAR Silesia S.A.

Prace spawalniczo – ślusarski (luty -marzec )

-Wykonanie usług spawalniczych i monterskich w CMC Zawiercie ( październik – listopad)

 

VIBROSON ŁÓDŻ Sp. z o.o.

Montaż tłumnika wydmuchu pary w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o.

(maj-lipiec)

 

J.T.C. SA
– Prace spawalnicze w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. (sierpień, wrzesień, grudzień)
– Montaż instalacji impulsów pomiarowych dla przetworników przepływu (listopad)

 

ZGH BOLESŁAW S.A.

Rewizja wewnętrzna zbiornika magazynowego kwasu siarkowego nr 1 (październik)

 

ZM Silesia S.A. Katowice

Wymiana podpór bieżni pieca oraz panewek łożysk ślizgowych wraz z rolkami oporowymi w Zakładzie Feniks w Będzinie

-Wykonanie i dostawa przenośników ślimakowych i dozowników celkowych do filtra (czerwiec

-Modernizacja instalacji odpylającej w hali produkcji drutu cynkowego (grudzień – styczeń 2013)

 

INKOMET-ERTECH

Wymiana zaworów obejściowych DN50 10H2M wraz z badaniami penetracyjnymi (maj)

Prace spawalnicze w Elektrowni Siersza (lipiec)

-Badania ultradźwiękowe spoin zaworu OZR oraz urządzenia sterującego zaworów bezpieczeństwa (lipiec)

-Prace remontowe układów CO Rejonu i CO Huty ( lipiec-wrzesień)

 

2011

URSA
– Prace serwisowo – remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych (styczeń ÷ grudzień 2011)
– Kontrola instalacji i urządzeń gazowych (wrzesień- grudzień)
– Montaż instalacji dla awaryjnych palników wanny (listopad)
– Wykonanie dóch układów pomiarowych ilości gazu ziemnego z obszarów technologicznych: PH i rozwłókniarki (luty- maj)

BATERPOL
– Wykonanie dokumentacji technicznej mieszadła Pb (luty- marzec)
– Naprawa łyżek wsadowych do pieca UOP-III w Zakładzie Ołowiu (luty- marzec)
– Naprawa mieszadła Pb (marzec- kwiecień)
– Wykonanie i montaż lemiesza przedniego ładowarki Ł-534 (kwiecień)

HPR REMONT II Sp. z o.o.
– Wykonanie nowego zbiornika BH-81 w ZGH Bolesław (czerwiec – sierpień)

PONAR SIELSIA SA
– Prace monterskie na instalacji hydraulicznej Wozu Przelotowego w Koksowni „Victoria” w Wałbrzychu (styczeń)
– Prace na instalacji hydraulicznej i smarnej w Koksowni Przyjaźń (luty)

PPZ NICROMET
– Wymiana reduktora ciśnienia na instalacji tlenowej pieca obrotowego w Skawinie (styczeń)
– Przeniesienie głównego zaworu gazowego DN150, montaż rurociągu DN150 wraz z kolanami (maj)

P.U. MARITEX Sp. z o.o.
– Prace remontowe na urządzeniach Aglomerowni Wydział ZWP-A ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza (marzec)

MARITEX 2 Sp. z o.o.
– Prace remontowe na urządzeniach i instalacjach Walcowni ZWP/D ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza ( maj)

PPU REMAK-KRAK Sp. z o.o.
– Remont kotła OPG230 Nr 3 w zakresie remontu młynów węglowych, podajników węgla wraz z sypami. (kwiecień- czerwiec)

INKOMET – ERTECH Sp. z o.o.
– Wymiana zaworu bezpieczeństwa SiZ2507 na kotle OPG230 nr 3 (czerwiec)
– Montaż zaworu wysokociśnieniowego DN50 oraz wyżarzanie na terenie EC Nowa Sp. z o.o. (wrzesień)

J.T.C. SA
– Prace spawalnicze w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. (czerwiec, sierpień, wrzesień)
– Montaż instalacji impulsów pomiarowych dla przetworników przepływu (listopad)

REMAROTEX Sp. z o.o.
– Prace spawalnicze i roboty monterskie turbogeneratorów TG-1,2,3 i 7 na terenie Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o.

IZOLACJA Sp. J.
Montaż rurociągu wody chłodzącej DN80 na odcinku wcięcie przy WP3 do budynku kompresora w ArcelorMittal Poland SA O/Dąbrowa Górnicza (wrzesień)

HPR Dąbrowa Górnicza SA
– Automatyzacja stacji dawkowania fosforanów i hydrazyny w EC Nowa Sp. z o.o.(sierpień- listopad)
– Wykonanie instalacji sanitarnych dla zaplecza kontenerowego w Bolesław Recykling Sp. z o.o. w Bukownie (grudzień)
– Prace remontowe na urządzeniach i obiektach w ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza (styczeń-grudzień)

ZGH BOLESŁAW SA
– Remont zbiornika kwasu siarkowego nr 1 (październik-listopad)

TurboCare Sp. z o.o.
Prace remontowe w Elektrowni Rybnik
1. Wymiana kompensatorów na kolektorze dolotowym i wylotowym wody chłodzącej skraplaczy 1KO1 i 1KO2 turbiny 13K215MW
2. Wymiana przepustnic na rurociągach dolotowych wody chłodzącej do skraplaczy 1KO1 i 1KO2 turbiny 13K215MW
3. Odwodnienie przepustnic DN1600
(listopad 2011 – luty 2012)

ZM SILESIA SA
– Wymiana kompletu panewek oraz zestawu kół zębatych napędu pieca obrotowego na terenie Zakładu Feniks w Będzinie (listopad)
– Remont filtra pulsacyjnego PJ-A-088-111-254 wraz z przygotowaniem stelaży oraz wymianą worków filtracyjnych w Katowicach (grudzień 2011- styczeń 2012)

EC NOWA Sp. z o.o.
– Prace remontowe umożliwiające przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób wodnych UDT następujących urządzeń:
1. podgrzewacza niskoprężnego PNC-3 TG-2
2. podgrzewacza wysokoprężnego PWC-4 TG1
3 zbiornika wody zasilającej nr 2
1. podgrzewacz wysokoprężny PWC4 i PWC5 turbogeneratora TG2
2. podgrzewacz szczytowy COH/C-4
3. podgrzewacz szczytowy COR/C-7
4. zbiornik wody zasilającej nr 6
5. podgrzewacz szczytowy COH/C-1
6. podgrzewacz szczytowy COH/C-2
7. zbiornik spustów i odwodnień RNP nr G.6.32 wraz z rozprężaczem odwodnień niskoprężnych Nr G.6.33
(luty – październik)

– Dostawa palników gazowych oraz rozgięć i skrzynek pod palnik gazowy na kotle OPG430 nr 6 (marzec- sierpień)

– Prace spawalniczo- ślusarskie na potrzeby AKPiA turbodmuchawy nr 1 w EC Nowa (marzec)

– Remont kotła OPG 230 nr 3 w zakresie:
1. remont palników pyłowych
2. remont obrotowych podgrzewaczy powietrza
3. modernizacja palników gazu mieszankowego
(marzec- sierpień)

– Wykonanie odwodnienia przed zaworem szybkozamykającym na rurociągu pary świeżej turbodmuchawy nr 1 (kwiecień)

– Prace remontowe zbiornika wody zmiękczonej i zbiornika wody zdemineralizowanej (marzec- maj)

– Remont TS-1 w zakresie:
1. remont układu regeneracji
2. remont układu wody chłodzącej
3. remont rurociągów wysokoprężnych, średnioprężnych i niskoprężnych.
(maj – listopad)

– Obsługa techniczna laboratorium (maj 2011- styczeń 2012)

– Prace remontowe, badanie i objęcie dozorem przez UDT kolektora pary świeżej B (kwiecień- listopad)

– Prace remontowe umożliwiające przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i próby UDT następujących urządzeń:
1. zbiornik spustów i odwodnieni Nr G.7.16 wraz z rozprężaczem odwodnień niskoprężnych Nr 6.7.17
2. Zbiornik wody zasilającej Nr 4
3. Zbiornik- rozprężacz odwodnień wysokoprężnych Nr 6.6.31
(maj- czerwiec)

– Remont kotła OPG230 Nr 5 w zakresie
1. palniki pyłowo- gazowe, palniki gazu mieszankowego, instalacje gazowe, modernizacja zasuwy suwakowej DN350, OPP, podajniki węgla, zasobniki węgla, pyłoprzewody, zsypy węgla surowego, młyny (lipiec- grudzień)

– Przegląd kotła OPG 230 nr 2 (sierpień)

– Zabudowa układu regulacji stałego ciśnienia gazu koksowniczego w EC Nowa Sp. z o.o. (wrzesień- listopad)

– Wymiana przepustnic DN1600 i DN600 przy chłodni kominowej nr 2 (październik- listopad)

– Naprawy bieżące urządzeń poddozorowych, wirujących i innych instalacji w Wydziale Kotłowym
(styczeń- grudzień)

– Naprawy bieżące rurociągów wysokoprężnych (także podlegających pod stały dozór techniczny), średnioprężnych i innych oraz stacji redukcyjno schładzających w Wydziale Maszynowym (styczeń- grudzień)

– Naprawy bieżące zbiorników i wymienników podlegających pod stały dozór techniczny oraz pozostałych w Wydziale Maszynowym (styczeń- grudzień)

– Prace remontowe umożliwiające przeprowadzenie rewizji głównej UDT kolektora 2.3 w hali TS (październik-grudzień)

 

2010

Montaż i spawanie instalacji hydraulicznej w CMC Zawiercie współpraca z PONAR Silesia S.A.

Remont turbosprężarki nr 5 wymiana wkładów chłodnic końcowych powietrza typu BOT 380 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace w trakcie remontu Wielkiego Pieca Nr 3 w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dabrowa Górnicza

Prace remontowe podgrzewacza regeneracyjnego PWC 4 w budynku maszynowni w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace remontowe podgrzewacza regeneracyjnego PWC 5 w budynku maszynowni w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Remont podestów na mokrej oczyszczalni gazu w ArcelorMittal Poland S. A. O/Dąbrowa Górnicza

Remont osłon wirujących częŚci pomp w Pompowniach nr 5,7 ÷ 10 w Zakładzie Energetycznym w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza

Prace remontowe związane z awarią PH w URSA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace remontowe wraz z przygotowaniem do rewizji UDT i próby ciŚnieniowej wymienników wody sieciowe CO Rejonu: wymiennik K-1, K-2 oraz C-6 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace serwisowo- remontowe instalacji gazowych, powietrznych i tlenowych w URSA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace remontowe na urządzeniach Piece Pokrocznego nr 2 na wydziale DWS ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza w zakresie instalacji pozapiecowego chłodzenia wyparkowego oraz instalacji wody przemysłowej

Prace remontowe na urządzeniach Maszyny spiekalniczej DL1, DL-3 na wydziale ZWP-A ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza w zakresie komór odciągowych

Remont wymiennikowni C.O. w Budynku Cechowni w ZGH Bolesław S.A. w Bukownie

Prace remontowe ma urządzeniach walcowni Dużej na Wydziale DWG ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza

Przegląd i wymiana elektrozaworów w P.P.Z. Nicromet O/Skawina

Prace remontowe na urządzeniach WP-2, WP-3 DWG i DWS w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza

Modernizacja Wieży suszącej na terenie ZGH Bolesław w Bukownie wykonanie i montaż rurociągów węzła wieży suszącej, wykonanie i montaż gazociągu

Prace remontowe turbozespołu TG7 w zakresie remontu układu kondensacji oraz remontu wymiennika woda-woda w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Remont kotła OPG230 Nr 1 w zakresie wymiany przepustnic DN400 na instalacji gazu mieszankowego, montaż zasuwy suwakowej DN350 na instalacji gazu koksowniczego, remont palników pyłowych, skrzynia palnikowej i instalacji gazowej, remont obrotowych podgrzewaczy powietrza, modernizacja palników gazu mieszankowego, remont instalacji odpowietrzenia przepustnic DN700; zakup łożysk dolnych OPP, remont włazów do kanałów OPP w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace remontowe na urządzeniach Aglomerowni Wydział ZWP-A w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza

Prace spawalniczo- Ślusarskie w zakładzie PIOMA INDUSTRY w Piotrkowie Trybunalskim współpraca z PONAR Silesia S.A.

Remont instalacji C.O. w Budynku Cechowni w zakresie wymiany rur centralnego ogrzewania w ZGH Bolesław w Bukownie

Remont kotła OPG 230 Nr 1 w zakresie remontu zasobnika węgla surowego oraz remontu Śrubowych podajników węgla w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Remont zasilania CO budynku Cechowni w ZGH Bolesław w Bukownie

Wyżarzanie spoin na zasuwie parowej DN175 łączącej KP-3 z KP-5 z EC Bielsko- Biała współpraca z P.R.U.H. INKOMET-ERTECH Sp. z o.o.

Wymiana zaworu bezpieczeństwa SiZ na stropie kotła OPG230 Nr1 w EC Nowa współpraca z P.R.U.H. INKOMET-ERTECH Sp. z o.o.

Remont kotła OPG430 Nr6 w zakresie remontu palników pyłowych w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Modernizacja stacji dawkowania fosforanów w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace remontowe kotła utylizacyjnego nr 2 w Dziale Prażalni i FKS w ZGH Bolesław w Bukownie (wymiana sekcji grzewczych)

Obróbka cieplna spawów króćców do komory wylotowej przegrzewacza pary kotła OKP60 w EC Mikołaj w Rudzie Śląskiej

Remont TD-1 wraz z urządzeniami pomocniczymi w zakresie remontu układu ssawnego i tłocznego dmuchawy oraz remontu rurociągów wysokoprężnych, Średnioprężnych i niskoprężnych w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o.

Remont podgrzewaczy niskoprężnych PNC-2 TG-1, PNC-2 TG-3 PNC-3 TS-4 i wysokoprężnych PWC-4 TD-3 i PWC-5 TD-3 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Badania nieniszczące zbiorników magazynowych kwasu w ZGH Bolesław w Bukownie

Prace Ślusarsko montażowe na układach hydraulicznych w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, w ZKS Ferrum w Katowicach, w MWM w Zabrzu  współpraca z PONAR Silesia S.A.

Wymiana uszkodzonych odcinków rurociągów pary Świeżej w rejonie turbogeneratora TG7 \w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Prace sukcesywne w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w zakresie:

a. naprawy bieżące rurociągów wysokoprężnych (także podlegających pod stały dozór techniczny), Średnioprężnych i innych oraz stacji redukcyjno schładzających w wydziale maszynowym,

b. naprawy bieżące urządzeń poddozorowych, wirujących i innych instalacji w wydziale kotłowym,

c. usuwanie bieżących usterek, naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych.

 

2009

 

Badania nieniszczące oraz naprawa uszkodzeń rurociągów sprężonego powietrza Turbosprężarki nr 1 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Prace remontowe wymiennika regeneracyjnego PWC-5 zainstalowanego na turbogeneratorze nr 1 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie/ modernizacja instalacji gazowej wanny, zasilacza oraz pieca hartowniczego wraz z montażem mechanicznym urządzeń pomiarowych i kontrolnych w URSA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie palet specjalistycznych do transportu belki zawieszenia tylnego w Fiat Auto Poland
Remont przykrycia czerpni obiegu czystego w Zakładzie Energetycznym ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza
Prace budowlano- instalacyjne Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego Szpitala śląskiego w Cieszynie
Remont skrzyni przekładniowych do młynów MWK16 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Montaż przepustnic EBRO DN600 oraz przepustnic DN350 na tłoczeniu pomp wody sieciowej w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie i wymiana łuku segmentowego DN1200/90st. na instalacji rezerwacji dmuchu wielkopiecowego Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie projektu technicznego rurociągu wody chłodzącej z ujęcia Łosień do stacji Turbosprężarek wraz z przyłączami do chłodnic Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie instalacji wody DN4 i DN3 w URSA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie instalacji hydraulicznych w Walcowni Danielli w CMC Zawiercie – współpraca z PONAR Silesia S.A.
Prace remontowe w URSA Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w zakresie: remontu układu chłodzenia rozwłókniarek + dysze platynowe, remontu instalacji powietrza3,5 bar osłonowego + woda miejska i przemysłowa, remontu rozwłókniarek 400
Naprawa spoin DN700i DN1000 oraz wykonanie kolana DN700 na instalacji sprężonego powietrza TS1 Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont członu CO Huty i CO Rejonu (rurociągi, filtry, armatura regulacyjna) w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wymiana kolektora skroplin z wymienników COH i COR do odgazowywacza wody zmiękczonej nr 1,2 i 3 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Montaż zasuwy suwakowej DN350 na instalacji gazu koksowniczego do kotła OPG230 Nr2 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Prace modernizacyjne w obrębie palników gazu mieszankowego kotła parowego OPG230 Nr 2 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Prace modernizacyjne rurociągu wody chłodzącej z ujęcia Łosień do stacji turbosprężarek wraz z przyłączami do chłodnic w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Prace czyszczeniowo – remontowe wymiennika WODA  WODA (TG-7) w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. zo.o. w Dąbrowie Górniczej
Wymiana sekcji grzewczej nr III w Kotle Odzysknicowym nr I w Dziale Prażalni i FKS na terenie ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
Badania nieniszczące, naprawa spoin rurociągów sprężonego powietrza turbosprężarki TS2 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Prace rozruchowe kotła OPG230 Nr2 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie prac na instalacjach hydraulicznych Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej  współpraca z PONAR Silesia S.A.
Remont komór filtra workowego w ZM Silesia S.A.
Wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznej gazu w hali produkcyjnej w Nicromet w Oświęcimiu
Remont WP3 w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza w zakresie: sieci energetyczne estakady, wymiana instalacji mostków, remont dławic, wymiana instalacji i armatury
Prace sukcesywne w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w zakresie:
a. naprawy bieżące rurociągów wysokoprężnych (także podlegających pod stały dozór techniczny), średnioprężnych i innych oraz stacji redukcyjno schładzających w wydziale maszynowym,
b. naprawy bieżące urządzeń poddozorowych, wirujących i innych instalacji w wydziale kotłowym,
c. usuwanie bieżących usterek, naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych.

 

2008

 

Remont skrzyni przekładniowych do młynów MWK16 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wymiana rurociągu odprowadzającego skropliny z regeneracji wysokoprężnej na turbodmuchawie nr 1 do odgazowywacza 06MPa nr 3 i 4 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie remontu instalacji hydrauliczno – pneumatycznej na WWSJ w ArcelorMittal Poland S.A. O/Sosnowiec
Wykonanie prac branży energetycznej w ArcelorMittal Poland O/ Dąbrowa Górnicza ZWG/S Walcownia średnia Piec Pokroczny nr 1 i nr 2 w zakresie wymiana rur nośnych i wymiana wsporników rur nośnych
Wykonanie prac montażowych na instalacji gazu koksowniczego przy kotle OPG430 nr 6 (zasuwa suwakowa DN600) w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont kotła OPG430 nr 6 w zakresie remontu armatury parowej i remontu palników pyłowych w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont średni urządzeń w Zakładzie Walcowni Blach Grubych w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
Prace remontowe wymiennika ciepłowniczego C7.2 typ PC-1670 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont kotła OPG230 Nr 4 w zakresie podajniki węgla, belki i leje bunkrów; palniki pyłowe, skrzynia palnikowa, palniki gazowe i instalacje gazowe; obrotowe podgrzewacze powietrza w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Rozruch kotła OPG230 Nr 4 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Kompleksowe wykonanie rurociągów: wody, azotu, sprężonego powietrza, sprężonego powietrza do instrumentów, hydrauliki siłowej, smarowania w ISD Huta Częstochowa
Remont CO Rejonu , CO Huty w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie instalacji ciepłej wody łączącej wymiennik C1 z wymiennikiem C7.2 Turbogeneratora nr 7 w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont WP-2 w ZWP-W w ArcelorMittal Poland O/Dabrowa Górnicza
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Lipsk w Dąbrowie Górniczej – Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR Dąbrowa Górnicza S.A.
Prace demontażowo- montażowe opodestowania kotła OP-140 nr 9 na obiekcie Energetyka Dwory Oświęcim
Prace sukcesywne w Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w zakresie:
a. naprawy bieżące rurociągów – także podlegających UDT,
b. naprawy urządzeń, zbiorników i wymienników podlegających UDT,
c. urządzeń przykotłowych (palniki pyłowe i gazowe,
obrotowe podgrzewacze powietrza, zdmuchiwacze sadzy), d. armatury.

 

2007

 

remont Turbogeneratora Nr 3 w zakresie wykonanie i montaż instalacji średnio i nisko prężnej, wykonanie i montaż rurociągów wody chłodząšcej oraz remont rurociągów pary świeżej – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont kotła OPG 230 Nr 2 w zakresie modernizacja palników pyłowych i gazowych, remont OPP 2.1 i 2.2, remont zasobników i podajników węgla, wykonanie instalacji parowej do zdmuchiwaczy sadzy – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji odwodnienia czerpni pomp bagrowych – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie konstrukcji nośnej i jej wymiana na przenośniku taśmowym S5 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie naprawy płaszcza zagęszczacza fi 16,5 – Zakład Górniczo – Hutniczy „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie
remont TG-1 w zakresie wykonanie instalacji i filtrów wody, wykonanie i montaż instalacji średnio i nisko prężnej, wykonanie i montaż rurociągów wody chłodzącej, remont rurociągów pary świeżej – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont OPG 230 Nr 4 w zakresie modernizacja palników pyłowych i gazowych, remont OPP 2.1 i 2.2, remont zasobników i podajników węgla, wymiana GZR i OZR, wykonanie instalacji parowej do zdmuchiwaczy sadzy – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont instalacji COR – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont wymiennika C9 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji gazów technicznych do laboratorium – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont przepustnic gazowych DN 1000 na kotłach OPG 230 nr 1, 2, 3 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont skrzyń przekładniowych do młynów MWK16 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
modernizacja instalacji gazu i powietrza DN700 i DN800 na OPG 230 nr 1 – 4 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont armatury na maszynowni i kotłowni – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont instalacji gazowych na OPG230 nr 1-5 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2006

 

wykonanie rozbudowy instalacji grzewczej-promiennikowej w hali Spółki DIMET – ZBA Kędzierzyn Koźle
remont kotła OPG 230 Nr 3 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji chłodzenia Wielkiego Pieca Nr 2 rząd XI-XVIII – Mittal Stel S.A. o/Dąbrowa Górnicza
wykonanie kolektora nr 4.4 wody ZDEMI – nitka I – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie kolektora wody zmiękczonej – nitka II – Elektrociepłownia EC Nowa Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji c.o. i wymiennikowi – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji wody przemysłowej na nagrzewnicach Wielkiego Pieca Nr 2 – Mittal Steel Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza
remont kotła OPG 230 Nr 5 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie instalacji wody chłodzącej na Turbosprężarce Nr 2 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
prace sukcesywne – Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2005

 

remont średni Walcowni Blach Grubych – Huta Stali Częstochowa
instalacja tryskaczowa – TESCO w Mysłowicach i Rudzie Śląskiej
remont kotła OPG 230 Nr 1 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie zsypu – Huta Cynku w Bukownie
remont instalacji chłodzenia Wielkiego Pieca Nr 1 – Mittal Steel Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza
remont średniego pieca pokrocznego w WWSJ – Mittal Steel Poland S.A. O/Sosnowiec
wymiana rurociągu sprężonego powietrza DN200 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
wykonanie rurociągu DN600 – upust turbiny TG-7 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont rurociągu dmuchu wielkopiecowego DN1600 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont Turbodmuchawy Nr 2 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górnczej
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2004

 

stanowisko rozprężania wodoru technologicznego – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont walcarki MDS i pieców kołpakowych – ISPAT Polska Stal S.A. O/Sosnowiec
remont kotła OPG 230 Nr 4 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont kotła OPG 430 Nr 6 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont rurociągu gorącego dmuchu fi1220 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont zbiornika wody zmiękczonej wraz z odgazowywaczem – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont Turbosprężarki TS-4; rurociągi wody chłodzącej – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont Turbogeneratora Nr 2 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2003

 

instalacja promiennikowa – KolTram Sp. z o.o. – Zawadzkie
instalacja grzewcza – promiennikowa – DIMET-ZBA Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle
kolektory wysokoprężne wodne i parowe; rurociągi i instalacje średnio- i niskoprężne paro-wodne; instalacje gazu, azotu i sprężonego powietrza – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont Turbodmuchawy Nr 1 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont kotła OPG 230 Nr 2 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
modernizacja organów spiętrzających wraz z zabudową na rurociągach COH – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2002

 

instalacji promiennikowa – Zakłady Mechaniczne ZAMPAP S.A. w Krapkowicach
remont modernizacyjny odpylni workowej – ZSP Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
remont kotła OPG 230 Nr 3 -Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
remont kotła OPG 230 Nr 5 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
instalacja tryskaczowa przeciwpożarowa – TESCO w Rudzie Śląskiej
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

2001

 

remont kotła OPG 230 – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
instalacja tryskaczowa – Fiat Auto Poland w Bielsku Białej
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

2000

 

instalacja tryskaczowa przeciwpożarowa – Centrum Handlowe AUCHAN w Mikołowie
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

1999

 

instalacja grzewcza – promiennikowa – Zakład GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. w Opolu, Odlewnia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach
prace sukcesywne – Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Partnerzy
© 2012 Copyright by hprr4 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie Stron Internetowych by Charasim.com